shyamali karmakar-Benaras Ghat Size 30×36 MediumAcrylic colour